Персонал Біз Персонал Про Персонал ЗВО Статті Завантажити Прайс Підтримка Контакти
 
     

П Е Р С О Н А Л

Це професійна кадрова програма, що забезпечує автоматизацію кадрового діловодства та підтримку керування персоналом на підприємствах з різними формами власності й різною чисельністю співробітників (від кількох людей до декількох тисяч). Кадрова програма «Персонал» має широкий спектр різних функціональних можливостей, що дозволяють вирішувати практично всі завдання, необхідні для керування персоналом. У системі реалізований кадровий документообіг, що забезпечує формування та друк кадрових документів як у регламентованому, так і в довільному виді.

Кадрова програма «Персонал» відноситься до нового класу програм, заснованих на знаннях, які використовують Базу Знань «БРАВО». Це забезпечує створення інформаційного середовища для керування персоналом і рішення різних кадрових (і не тільки кадрових) завдань. Програми, реалізовані з використанням БЗ «БРАВО», містять у собі Семантичну Модель Предметної Області та дозволяють створити єдиний інформаційний простір, у якому відображаються всі необхідні процеси, які реально відбуваються.


Персонал Бізнес

Ця версія кадрової програми є адаптованою версією професійної системи «Персонал Про» для автоматизації кадрового діловодства непідготовленими користувачами. Програма «Персонал Бізнес» орієнтована на використання в організаціях, у яких немає самостійної служби керування персоналом. Кадрове діловодство в програмі « Персонал-Бізнес» спрощено і інтуїтивно зрозуміло, що дозволяє непідготовленому користувачеві вести повноцінний кадровий облік у своїй організації й друкувати всі регламентовані кадрові документи, а також одержувати всілякі довідки й статистичні звіти


Персонал Бизнес

Персонал Про

Ця версія кадрової програми «Персонал» призначена для автоматизації кадрового діловодства на середніх і великих підприємствах, де керування персоналом - комплексний і складний процес. Програма кадрового обліку «Персонал» забезпечує інтеграцію всіх кадрових завдань у єдиному інформаційному просторі, і дозволяє істотно збільшити ефективність ведення кадрового діловодства й полегшити керування персоналом
Унікальні можливості програми по представленню й обробці інформації дозволяють використовувати її у будь-яких областях з урахуванням специфіки кадрових завданьПерсонал Про

Персонал ЗВО

Це спеціалізована версія для автоматизації кадрового діловодства у вищих навчальних закладах. Для автоматизації ЗВО розроблена спеціалізована система «БАЗІС»Персонал ЗВО

Переваги


1
Функціональність - у системі «Персонал» реалізовані ВСІ необхідні кадрові функції, які забезпечують автоматизацію процесу керування персоналом, а також багато додаткових можливостей.

2
Ергономічність - система «Персонал» має унікальний інтерфейс, який забезпечує зручну та інтуїтивно- зрозумілу роботу із програмою. Вся інформація про співробітників і підрозділи відображається у вигляді параметричного дерева об'єктів з можливістю їх редагування.

3
Адаптивність - можливість використання «Персонал» для ведення кадрового діловодства в організаціях з будь-якою специфікою (ЗВО, військкомати, промислові виробництва, банки та інші).

4
Масштабованість - «Персонал» дозволяє працювати з будь-якою чисельністю співробітників на підприємстві, яке має будь-яку кількість підрозділів з довільним рівнем вкладеності.

5
Історичність - «Персонал» зберігає всю історію по співробітниках, підрозділам і документам необмежено довго, з можливістю одержання потрібної інформації на кожну дату.

6
Інтелектуальність - використання Бази Знань «БРАВО» дозволяє формувати складні запити до системи непідготовленими користувачами без будь-яких спеціальних знань.

7
Розширюваність - можливість розширювати функціональність кадрової програми, використовуючи «Конструктор Моделі» і « WEB-Інтерфейс», які дозволяють інтегрувати різні служби підприємства.

8
Довговічність - перші версії системи «Персонал» були впроваджені в 1998 році та й досі працюють :)